Regulamin zakupów1.


 • Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Mennica Krakowska dostępny pod adresem internetowym http://mennica-krakowska.pl , zwany dalej Sklepem Internetowym lub Serwisem, jest prowadzony przez firmę: Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE ul. Wielopole 10, 31-072 Krakow, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictewem Serwisu sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie oraz zasady korzystania z Serwisu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.). • Warunki i zasady korzystania z usług Sklepu Internetowego 
 1. Rejestracja Klienta w Serwisie jest bezpłatna i nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu.
 2. W wyniku rejestracji na stronie internetowej Sklepu Klient otrzymuje osobiste konto w Serwisie. Logowanie do konta następuje poprzez uwierzytelnienie na podstawie e-maila i hasła wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji. Klient za pośrednictwem osobistego konta może dokonywać zmian swoich danych oraz przeglądać szczegóły swoich zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.
 3. Klient dokonuje wyboru przedmiotów poprzez umieszczanie ich w osobistym koszyku. Posiadanie przedmiotów w osobistym koszyku nie zobowiązuje Klienta do dokonania zakupu.
 4. Klient ma możliwość dodawania do koszyka jedynie przedmiotów o statusie 'Dodaj do koszyka'.
 5.  Status każdego przedmiotu w Sklepie Internetowym, a w szczególności w osobistym koszyku Klienta może zmienić się na :
  1. 'brak w magazynie' - jeśli inny Klient złożył zamówienie zawierające ten przedmiot ale należność za jego zamówienie nie wpłynęła jeszcze na konto Firmy "Dukat".
  2.  'brak w magazynie' - jeśli  inny Klient złożył zamówienie zawierające ten przedmiot i zamówienie to zostało już zrealizowane.
  3. 'brak w magazynie' - jeśli przedmiot jest aktualnie (czasowo lub na stałe) usunięty z oferty sklepu.
 6. Status przedmiotu 'brak w magazynie' może zmienić się ponownie na 'Dodaj do koszyka' w wyniku anulowania zamówienia zawierającego ten przedmiot.
 7. Tylko te przedmioty w osobistym koszyku Klienta, których status w momencie składania zamówienia jest 'Dodaj do koszyka', będą uwzględnione w zamówieniu.
 8. Ceny wszystkich przedmiotów w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych (PLN) i są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT).

    
 


 • Płatności i Realizacja Zamówień
 1.  W wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient otrzymuje dane konieczne do uiszczenia należności za zamówienie.
 2. Za towary zakupione w Sklepie Internetowym można zapłacić :
  1. Przelewem na konto.
Przelewy przyjmujemy na konto:
   Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE ul.Wielopole 10 31-072 Kraków 78 1240 1444 1111 0010 5382 0263 Bank Pekao SA II/O Krakow

   W tytule należy wpisać numer zamówienia.
  2. Osobiście w siedzibie Firmy Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE ul.Wielopole 10, 31-072 Kraków 
 3. W obu przypadkach odpowiednią kwotę należy uiścić w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. W przypadku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie odpowiedniej kwoty zamówienie zostaje anulowane.
 5. Złożone zamówienie otrzymuje status 'Oczekiwanie na zapłatę'. Po zaksięgowaniu na koncie Firmy "Dukat" wpłaty za zamówienie jego status może zmienić się na 'Przygotowanie do wysyłki'lub 'Wysłano' lub w przypadku odbioru osobistego na 'Odebrano osobiście'. Zamówienia anulowane otrzymują status 'Przekroczono termin płatności'.
 6. O zmianach statusu zamówienia Klient jest informowany w wiadomości e-mail. Ponadto zarówno status, jak i inne szczegóły swoich zamówień Klient może przeglądać na osobistym koncie w'Aktualnych zamówieniach' oraz 'Historii Zamówień'.
 7. Zamówienia są wysyłane na terenie Polski zgodnie z ofertą dostaw umieszczoną na stronie mennica-krakowska.pl . 
 8. W przypadku zamówień na adres poza granicami Polski sposób i koszt dostawy są uzgadniane indywidualnie (telefonicznie lub drogą e-mailową) i mogą się różnić od wybranych podczas składania zamówienia.
 9. Koszt wysyłki jest doliczany do kwoty zamówienia. W przypadku adnotacji 'Wysyłka GRATIS' Klient NIE jest obciążany kosztami wysyłki i kosztów wysyłki NIE dolicza się do kwoty zamówienia.
 10. Firma Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE nie odpowiada za błędnie podany przez Klienta adres do wysyłki.
 11. Firma Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE  zachowuje prawo do anulowania zamówień, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie poinformowac o tym Klienta oraz zwrócić Klientowi kwotę, jaką za zamówienie lub jego część Klient wpłacił.


 
§ 4.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy Klient ma wgląd w dane, które podał w czasie rejestracji i może je modyfikować.
 3. Dane Klienta są przechowywane tylko i wyłącznie w celu identyfikacji Klienta i możliwości kontaktu z Nim oraz wysyłki zamówień. Ich podanie jest dobrowolne i niezbędne do realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 VII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.
 4. Serwis nie udostępnia danych swoich Klientów podmiotom trzecim lub osobom postronnym w celach reklamowych ani w żadnym innym celu, a dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnieni do obsługi klienta oraz zamówień pracownicy firmy Robert Zgrzywa F.H.U. ALLMORE .